Algemene voorwaardenBij een reservering van een kampeerplaats of een hooiberg op Camping Nieuw Romalo gaat u akkoord met het volgende:

Annulering
Camping Nieuw Romalo zal annuleringen binnen een maand van te voren volledig in rekening brengen.
U dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering.


Aankomst en vertrek

Tijden camping:
Aankomst tussen 11.00 uur en 12.00 uur of na 13.30 uur.
Vertrek voor 11.00 uur.
Op zondag aankomen is geen probleem, maar u dient dan om 11.00 aan te komen.
Wordt dit later, dan graag ruim van te voren doorgeven i.v.m. onze vrije dag.

Tijden hooiberg:
Aankomst vanaf 16.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.


Eerder vertrek
Wat gereserveerd is wordt ook in rekening gebracht.

Voorkeur
Camping Nieuw Romalo doet haar uiterste best om aan uw voorkeuren te voldoen, maar kan dit niet garanderen. U kunt dus op een andere plaats komen te staan als dat u heeft aangegeven.


Overige punten

Luifels alléén toegestaan zonder zijkanten erin.
Wanneer men langer dan 3 nachten niet op de camping aanwezig is,
Moet met de luifel worden verwijderd.
Heeft u geen voortent, maar alleen een luifel? Dan zijn zijkanten wél toegestaan.

Slaapcabines alléén toegestaan wanneer deze ook daadwerkelijk gebruikt worden als slaapcabines. Dus niet als opslag of woongedeelte.

Alle honden, groot én klein worden buiten het kampeerterrein uitgelaten.

Geen auto's op het veld. Alléén tijdens aankomst en vertrek.


In verband met de huidige energiecrisis zijn eventuele energietoeslagen niet te vermijden. Mocht dit het geval zijn, zullen wij dit z.s.m. aangeven.

Privacy verklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Camping Nieuw Romalo, Bijschoterweg 2, 3781 LP te Voorthuizen.Grondslag verwerking persoonsgegevens
Camping Nieuw Romalo verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (e?e?n van de) onderstaande grondslagen


Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
Camping Nieuw Romalo verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (e?e?n van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administrtieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie 
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Camping Nieuw Romalo verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.
Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. 


Verstrekken van persoonsgegevens
Camping Nieuw Romalo heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Camping Nieuw Romalo haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Camping Nieuw Romalo.
Daarnaast gebruikt Camping Nieuw Romalo uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen)Ontvangers van persoonsgegevens
Camping Nieuw Romalo verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Camping Nieuw Romalo alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Camping Nieuw Romalo is goed beveiligd volgens Europese normen. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.


verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EUBewaren gegevens
Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.


Wijzigingen
Camping Nieuw Romalo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of online diensten.

Impressie